“Claws has provided sound counsel, guidance and advice for us in the planning and running of our new business. Having an informed and considered opinion to talk through our options gave us invaluable confidence in the strategic path we chose. ”

REMARKBLE .com


CLAWS BV

Visiting address:
Keizersgracht 321
1016 EE Amsterdam

Mail address
Postbus 10656
1001 ER Amsterdam

Chamber of Commerce
registration number: 52695859

The Netherlands
+31 (0)20-220 21 44
office@clawslegal.nl

CLAWS BV

Visiting address:
Keizersgracht 321
1016 EE Amsterdam

Mail address
Postbus 10656
1001 ER Amsterdam

Chamber of Commerce
registration number: 52695859

The Netherlands
+31 (0)20-220 21 44
office@clawslegal.nl

Blog

Dutch vlogpost (English to follow soon): Penalty clauses in contracts

Deze week heb ik een videoblog gewijd aan het boetebeding. Dit beding houdt in een bepaling in een overeenkomst waarin is opgenomen dat wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt, of juist niet plaatsvindt, de ene partij een boete moet betalen aan de andere partij. Het boetebeding wordt vaak in contracten opgenomen in combinatie met een concurrentiebeding of relatiebeding.   In mijn...
Read More...