β€œIt is always a great pleasure to work with Claws. Claws consistently produces high quality work and is very quick to respond. I would strongly recommend Claws to anyone.”

The Kooples Netherlands


CLAWS BV

Visiting address:
Keizersgracht 321
1016 EE Amsterdam

Mail address
Postbus 10656
1001 ER Amsterdam

Chamber of Commerce
registration number: 52695859

The Netherlands
+31 (0)20-220 21 44
office@clawslegal.nl

Claws: Your legal sparring partner in the Netherlands

 

There is a difference between taking considered business risks and blind gambles.

 

Claws is here to support you with all the legal challenges your business faces when establishing a presence in the Netherlands. Claws has extensive experience helping foreign-owned corporations do business here, and provides objective advice about the pros and cons of the Dutch business climate.

Claws offers guidance on questions like:

  • How can my company best establish a presence in the Netherlands?
  • Is the Netherlands the right place for my company?
  • How can I formalise partnerships with third parties such as franchisers, agents, freelancers and shareholders in the Netherlands?
  • What is the best way for my company to employ staff in the Netherlands?

In short, Claws can help you take considered business risks rather than blind gambles.

Do you have a question? Claws is always happy to help! Call 020 220 2144 or send an email to charlotte@clawslegal.nl to set up a meeting – no strings attached.

 

CLAWS BV

Visiting address:
Keizersgracht 321
1016 EE Amsterdam

Mail address
Postbus 10656
1001 ER Amsterdam

Chamber of Commerce
registration number: 52695859

The Netherlands
+31 (0)20-220 21 44
office@clawslegal.nl

Blog

Dutch vlogpost (English to follow soon): Penalty clauses in contracts

Deze week heb ik een videoblog gewijd aan het boetebeding. Dit beding houdt in een bepaling in een overeenkomst waarin is opgenomen dat wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt, of juist niet plaatsvindt, de ene partij een boete moet betalen aan de andere partij. Het boetebeding wordt vaak in contracten opgenomen in combinatie met een concurrentiebeding of relatiebeding.   In mijn...
Read More...